Dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội

"Lấy từ xã hội, trả lại cho xã hội." Một doanh nghiệp có năng lực phải đóng góp cho xã hội.

Trong 7 năm qua, Phenom Textile cung cấp hỗ trợ tài chính cho “FHL”, một quỹ hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ. Chủ sở hữu, bà Ling, tin rằng mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc. Với niềm tin này, bà Ling đã tập hợp nguồn lực mình có được để giúp đỡ những trẻ em khuyết tật đó. Cô đã phát hiện ra tài năng vẽ của một đứa trẻ tự kỷ được tài trợ bởi “FHL” và kết hợp bức tranh ngựa vằn của em với chất liệu vải thân thiện với môi trường. Chiếc túi này được đặt tên là “Con ngựa vằn đầy màu sắc” vào năm 2010.

Zebra đầy màu sắc không chỉ là sản phẩm của FHL Kể từ đó, hãng dệt may Phenom đã tài trợ cho quỹ và lựa chọn những bức tranh khác nhau với những góc độ sáng tạo để biến tác phẩm của họ thành sản phẩm để họ có thể gây quỹ cho nhu cầu y tế của chính mình.

Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính đã xảy ra trên toàn thế giới. Nhiều ngành gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng này. Cùng năm đó, Hội đồng Nông nghiệp, Executive Yuan, ROC đã bắt đầu “sự kiện áp dụng doanh nghiệp” cho cam trong vụ. Sự kiện này đã giúp quả cam được sản xuất quá mức. Ngay cả dệt may Phenom cũng đang vật lộn trong khủng hoảng như các công ty khác; chúng tôi vẫn cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ xã hội. Dệt may Phenom cũng có nghĩa vụ tham gia hoạt động áp dụng. Dệt may Phenom có thể không phải là một công ty niêm yết hoặc phát triển thành một doanh nghiệp lớn nào đó, nhưng chúng tôi hiểu rõ ràng nghĩa vụ tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng và sẽ hành động một cách kiên trì.