tại 13795 vải y tế

tại 13795 vải y tế

Phenom Textile là nhà cung cấp vải y tế và được thành lập vào năm 1969. Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về vải EN 13795.

Sê-ri vải EN 13795 là vải dệt thoi được thiết kế dành riêng cho mục đích y tế. Nó tuân thủ tiêu chuẩn EN 13795 và AAMI PG-70, bao gồm các chức năng giữ môi trường sạch sẽ và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong phòng mổ.

Phenom Textile là nhà cung cấp vải y tế hàng đầu, nỗ lực nghiên cứu và phát triển vải EN 13795.