Vải công nghiệp

Vải công nghiệp

Cung cấp thiết kế và sản xuất từ năm 1969. Phenom Textile là đối tác của bạn cho mọi nhu cầu về vải công nghiệp của bạn, từ thiết kế đến sản xuất. Chúng tôi có nhiều công cụ chuyên nghiệp để đạt được sự cải tiến liên tục của sản phẩm thông qua phân tích thống kê.