Chỗ ngồi văn phòng

Chỗ ngồi văn phòng

Phenom Textile là nhà sản xuất vải bọc ghế văn phòng trong 50 năm. Chúng tôi sản xuất nhiều loại vải bọc ghế văn phòng chất lượng cao. Chúng tôi có nhiều công cụ chuyên nghiệp để đạt được sự cải tiến liên tục của sản phẩm thông qua phân tích thống kê.