Neoprene / bọt biển cao su

Neoprene / bọt biển cao su

Vải xốp Neoprene là một vật liệu phổ biến trong việc bảo vệ các hoạt động thủy sinh. Chúng tôi làm cán nổi vải của vải xốp cao su

Neoprene là một chất liệu phổ biến trong việc may quần áo bảo hộ cho các hoạt động thủy sinh. Cao su tổng hợp tạo bọt thường được sử dụng để chế tạo bộ đồ chơi đánh cá bằng ruồi và bộ đồ lặn, vì nó cung cấp cách nhiệt tuyệt vời chống lại cái lạnh. Có hai loại vật liệu khác nhau là CR và CSR (CR / SBR) và cán mỏng với Nylon hoặc Polyester để tăng tính đa dạng và phong cách thời trang cho các sản phẩm khác nhau như thiết bị bảo hộ, áo phao, giày, găng tay hoặc túi 4C, v.v. Chúng tôi cũng có thể cán nổi vải của một miếng bọt biển cao su và vải có dập nổi trên mặt vải.