Vải dệt thoi PET

Vải dệt thoi PET

Phenom Dệt bán buôn vải dệt thoi PET cho khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có hơn 40 năm kinh nghiệm trong sản xuất tất cả các loại hàng dệt may. Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đồng thời cam kết nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến.