Cuối sử dụng

Cuối sử dụng

Phenom Dệt có nhiều loại sản phẩm và phân biệt chúng theo các ứng dụng cuối cùng khác nhau. Chúng tôi là nhà cung cấp vải tùy chỉnh chuyên nghiệp.

Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm và chúng tôi có thể phân tách chúng theo mục đích sử dụng và ứng dụng khác nhau. Ví dụ, nó có thể được ứng dụng trong vải công nghiệp và vải hành lý, vải trang trí nội thất gia đình và vải đồ nội thất ngoài trời, quần áo và vải thể thao ngoài trời. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết, vui lòng duyệt qua các danh mục sau và vui lòng hỏi.