Ghế bãi biển

Ghế bãi biển

Vải ghế bãi biển làm bằng lưới PVC và PP Olefin có thể được ứng dụng cho ghế và các thiết bị ngoài trời khác. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi luôn nhấn mạnh vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi để duy trì khả năng cạnh tranh khốc liệt.