Quần áo

Quần áo

Phenom Textile cung cấp vải may mặc, từ quần áo thể thao đến quần áo, chúng tôi là nguồn cung cấp vải cho bạn lựa chọn. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao.

Vải là nguyên liệu cơ bản để sản xuất hàng may mặc. Hàng may mặc được thực hiện bằng cách sử dụng các loại vải thành phẩm. Có nhiều loại vải khác nhau được sử dụng trong sản xuất hàng may mặc. Nó có thể là vải dệt thoi hoặc dệt kim. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại vải dệt thoi và dệt kim khác nhau tại Phenom Texile. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.