Ô ngoài trời

Ô ngoài trời

Vải không thấm nước thường được áp dụng cho ô. Phenom Textile có thể cung cấp cho bạn loại vải dù ngoài trời chống thấm với chất lượng cao. Khả năng tùy biến và phát triển sản phẩm tích cực của chúng tôi cũng như quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hiệu quả chi phí cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới.