Vải lưới Vinyl

Vải lưới Vinyl

Vải lưới vinyl là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Có sẵn với các trọng lượng và độ mạnh khác nhau, nó được sử dụng cho mọi thứ.

Lưới vinyl là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Có sẵn ở các trọng lượng và độ mạnh khác nhau, nó được sử dụng cho mọi thứ từ túi tote đến ghế địu ngoài sân cho đến biểu ngữ, bạt xe tải và hơn thế nữa. Hầu hết vải lưới vinyl dệt thoi bắt đầu bằng sợi polyester làm lõi, sau đó được ép đùn với nhựa vinyl (còn được gọi là PVC). Mỗi sợi được đùn riêng và liên kết với sợi lõi polyester. Lớp phủ PVC có nghĩa là không có độ ẩm nào có thể tiếp cận sợi polyester, làm cho sợi polyester cực kỳ bền và tránh bị mòn và tan băng trong thời tiết lạnh.